Profiel

Rutger Heringa is sinds 1995 werkzaam in het immigratierecht, onder meer als advocaat bij Veraart De Granada & Partners in Alkmaar en als stafjurist bij de rechtbank Alkmaar. Hij is lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en de Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten.

Met ruim twintig jaar ervaring in het migratierecht is Rutger Heringa de juiste advocaat voor verblijfsrechtelijke zaken. Analytisch vermogen, betrokkenheid en focus stellen hem in staat een optimaal resultaat voor cliënten te bereiken. Rutger Heringa heeft een grondige en actuele kennis van het EU-migratierecht, dat tegenwoordig relevant is in vrijwel alle migratiezaken, niet alleen waar het EU-burgers betreft.

Het bereiken van het beste resultaat binnen een zo kort mogelijke termijn staat voorop. Goede communicatie is daarbij essentieel. U wordt steeds op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen. Belangrijke (proces)beslissingen worden uiteraard in overleg genomen.

Arbeidsmigratie is een speerpunt in Rutger Heringa’s praktijk. Hij staat werkgevers bij, maar ook migranten die zich als werknemer of zelfstandige in Nederland willen vestigen.

Daarnaast richt hij zich op gezinsmigratie.