Verblijf voor onbepaalde tijd

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (permanent verblijf) kan worden aangevraagd na vijf jaar ononderbroken rechtmatig verblijf in Nederland. Daarvoor gelden de voorwaarden dat de aanvrager voldoende inkomen heeft en het inburgeringsexamen heeft behaald (tenzij een uitzondering van toepassing is). Verder dient op het moment van de aanvraag sprake te zijn van een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk karakter.

Nederlandse nationaliteit

De Nederlandse nationaliteit (naturalisatie) kan ook worden aangevraagd na vijf jaar ononderbroken rechtmatig verblijf in Nederland. In bepaalde gevallen kan de aanvraag al na drie jaar worden ingediend. Anders dan bij de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd geldt bij naturalisatie geen inkomenseis. Wel moet het inburgeringsexamen zijn behaald. In veel gevallen zal na verkrijging van het Nederlanderschap afstand moeten worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit.